send link to app

Đại thư viện app for iPhone and iPad


4.0 ( 7680 ratings )
Entertainment Book
Developer: Nguyen Trung Hieu
Free
Current version: 1.2, last update: 1 year ago
First release : 25 Jan 2015
App size: 19.84 Mb

Ứng dụng đọc truyện Online/Offline từ nguồn đại thư viện
Ứng dụng có nội dung phong phú, đa dạng với nhiều thể loại : Ngôn tình, Võng du, Kim Dung, Kiếm hiệp tân phái, Dã sử Trung Hoa, Văn học nước ngoài, Trinh thám, Kinh dị, Văn học Việt Nam, Truyện cười ...
Kho truyện liên tục được cập nhật hàng ngày
Các tính năng:
- Đọc truyện Online / Offline
- Tự động đánh dấu trang đang đọc
- Yêu cầu truyện mới, sẽ được đáp ứng ngay sau đó